Firma: Flexform

Dissenyador Antonio Citterio, 1997

La versàtil família de productes CARLOTTA inclou una petita butaca, una otomana, una cadira, taules i una prestatgeria. La col·lecció, basada en una matriu de disseny pròxima al racionalisme, es basa en una estructura lleugera de metall pla amb cargols visibles a les juntes. CARLOTTA es presenta com una cadira plegable amb seient i esquena en pell de vaca, emparellada amb una otomana, com una llibreria àmplia i compacta amb prestatgeries de fusta sobre dos muntants o en forma de taules amb tanques de fusta massissa. Bauhaus s’apodera d’una col·lecció intemporal.